ماه: شهریور ۱۳۹۵

لیپوماتیک شکم

لیپوماتیک شکم لیپوماتیک شکم روشی است که می تواند در یک جلسه کوتاه میزان قابل توجهی از چربی های بدن را کاهش دهد، بسیاری از افراد از داشتن شکم و پهلو های آویزان رنج می برند و البته این مساله در زندگی شخصی و اجتماعی آن ها تاثیر منفی می گذارد . پیروی از رژیم […]

ادامه مطلب